Bij AMVJ-Martinus is een contributiebeleid van kracht zoals vastgesteld door het bestuur in september 2018. Het is toen ook gepubliceerd op de website.

In de Algemene Ledenvergadering van 2 mei 2019 is de contributie vastgesteld voor het seizoen 2019-2020. De contributiebedragen zijn allen gelijk gebleven aan die van vorig seizoen. Daarmee zijn de tarieven als volgt.

Verenigingsleden
€ 71,00

Recreanten competitie *)
€ 205,00

Recreanten maandag *) € 170,00
Recreanten dinsdag *) € 200,00
Spelende leden
€ 275,00

A junioren
€ 215,00
geboren op of na 01-10-2001
B junioren
€ 195,00
geboren op of na 01-10-2003
C junioren
€ 175,00
geboren op of na 01-10-2005
D junioren
€ 155,00
geboren op of na 01-10-2007
E junioren
€ 135,00
geboren op of na 01-10-2009

*) Zie voor toelichting de informatie onder Teaminfo

De hoogte van de contributie voor de jeugd wordt bepaald door de leeftijd en niet door het team waarin wordt gespeeld.

Potentiële nieuwe leden mogen eerst 3x gratis meetrainen alvorens zij besluiten al dan niet lid te worden.

Voor de verschuldigde contributie zul je een nota ontvangen. Het bedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt naar:
NL30 INGB 0002 4059 53 t.n.v. vv AMstelveen, Amstelveen onder vermelding van het factuurnummer.

De contributietarieven gaan uit van 1 training per week in het seizoen. Voor een tweede training kan extra contributie worden geheven. In het seizoen 2019-2020 bedraagt die € 95,00.