Vrijwilligers AMVJ-MartinusBinnen onze vereniging is het cruciaal dat iedereen, naast het volleyballen en de betaling van contributie, een bijdrage levert, net zoals bij andere verenigingen. Inzet van vrijwilligers is nodig om te zorgen dat onze vereniging met haar activiteiten door kan gaan, de gezelligheid kan blijven bestaan en wij verder kunnen groeien. Om dit te waarborgen dient iedereen zijn of haar bijdrage te leveren, als iedereen dat doet, wordt het draaiende houden van de vereniging eenvoudiger en lichter.

Om inzichtelijk te maken wat van leden (of eventueel ouders/verzorgers) verwacht wordt, heeft het bestuur een toelichting en ‘richtinggevend’ overzicht gemaakt van alle activiteiten die van de leden/teams verwacht worden. Kijk voor een overzicht van alle functies op onze website (inclusief de vacatures).