De contributie voor het seizoen 2017-2018 is niet verhoogd. Daarmee zijn de tarieven als volgt.

Verenigingsleden
€ 61,00

Recreanten competitie *)
€ 195,00

Recreanten maandag *) € 160,00
Recreanten dinsdag *) € 190,00
Spelende leden
€ 265,00

A junioren
€ 205,00
geboren op of na 01-10-1999
B junioren
€ 185,00
geboren op of na 01-10-2001
C junioren
€ 165,00
geboren op of na 01-10-2003
D junioren
€ 145,00
geboren op of na 01-10-2005
E junioren
€ 125,00
geboren op of na 01-10-2007

*) Zie voor toelichting de informatie onder Teaminfo

De hoogte van de contributie voor de jeugd wordt bepaald door de leeftijd en niet door het team waarin wordt gespeeld.

Nieuwe leden mogen eerst 3x gratis trainen alvorens zij definitief lid worden.

Voor de verschuldigde contributie zul je een nota ontvangen. Het bedrag kan worden overgemaakt naar:
NL30 INGB 0002 4059 53 t.n.v. vv AMstelveen, Amstelveen onder vermelding van het factuurnummer.

De contributietarieven gaan uit van 1 training per week in het seizoen. Voor een tweede training kan extra contributie worden geheven. In het seizoen 2017-2018 bedraagt die: Euro 75,00.